Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PRODEJ PALIV, S. HAVLÍČEK s.r.o.

334 43 Dnešice

IČO 26353067

DIČ CZ26353067

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Respektujeme Vaše soukromí a prohlašujeme, že neposkytneme Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám, a že se řídíme zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje ( jméno, adresa, tel. číslo ) slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku.

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty provádíme likvidaci dodacích dokladů.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze.