Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů PRODEJ PALIV, S. HAVLÍČEK s.r.o. 334 43 Dnešice IČO 26353067 DIČ CZ26353067 Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou…

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

Reklamace váhového množství paliva musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky. Reklamace jakosti paliva – u zjevných vad do 7 dnů – u skrytých vad do 1 měsíce Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po…